דוגמאות מפרוייקטים חדרים נקיים : מעבדות פיתוח וייצור פארמה וקאנאביס

קמטק

קמטק

קמטק

קמטק

קמטק

קמטק

IMG_5318

IMG_5318

אוקון

אוקון

אוקון

אוקון

ציקלוטרון הדסה עין כרם

ציקלוטרון הדסה עין כרם

ציקלוטרון הדסה עין כרם

ציקלוטרון הדסה עין כרם

סיילנדסיד

סיילנדסיד

סיילנדסיד

סיילנדסיד

מרכז אקדמי ללב

מרכז אקדמי ללב

מרכז אקדמי ללב

מרכז אקדמי ללב

מדימור

מדימור

אלפאטאו

אלפאטאו

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון

- תיקון עולם חדרים נקיים מסדרון אגף ייצור קאנאביס

- תיקון עולם חדרים נקיים מסדרון אגף ייצור קאנאביס

תיקון עולם חדר נקי באגף ייצור + תא מעבר חומרים

תיקון עולם חדר נקי באגף ייצור + תא מעבר חומרים

קאנאשור - מעבדות ייצור  חלון צפיה לחדרים נקיים

קאנאשור - מעבדות ייצור חלון צפיה לחדרים נקיים

קאנאשור

קאנאשור

UNV

UNV

תמר שיווק -  תא מעבר כפול עליון ותחתון

תמר שיווק - תא מעבר כפול עליון ותחתון