תכנון והקמה של חדר נקי עבור מעבדת פוטוליטוגרפיה במתחם  

מחלקת פיסיקה .

 

המרכז האקדמי לב

20171029_111713
20171029_111804
20171029_111701
20171029_111812
20171029_111920
לאחר סיום
20171029_112954
20171029_111740