תכנון והקמה של חדר נקי עבור מעבדת פוטוליטוגרפיה במתחם  

מחלקת פיסיקה .

 

המרכז האקדמי לב

© Copyright יגאל חיון הנדסה. All rights reserved |

Web Development by Ileen Seliktar Cohen. 

השדרה המרכזית 15, ליגד סנטר 1, מודיעין מכבים רעות    Email:arc@yheng.co.il      Tel: 972-08-9703805      Fax: 972-08-9999234